Baccarat

Miền nam

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

01/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

01-12

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K1K1T12T12K1
100N
82
05
22
200N
364
769
358
400N
7115
5797
5827
5983
7939
7389
3488
2416
0475
1TR
6987
6939
7420
3TR
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
10TR
81643
39426
77563
29423
56518
13905
15TR
87148
27751
52474
30TR
66435
63037
88724
2 TỶ
440850
703270
253291
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 01-12-2021

Đồng Nai
0 0101
1 15
2 272526
3 3735
4 4348
5 50
6 64
7 7275
8 8287
9 9793
Cần Thơ
0 05
1
2 23
3 3939313837
4
5 575751
6 6963
7 7670
8 8389
9 9690
Sóc Trăng
0 05
1 1618
2 22202724
3 39
4 4047
5 58
6 6067
7 7574
8 88
9 9691

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 01-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0850
3801
7101
82
5572
2593
1643
364
7115
8725
8175
6435
9426
5797
5827
6987
4037
7148
Cần Thơ - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5490
3270
3531
7751
5983
7563
9423
05
2496
8976
1057
4657
3037
6738
769
7939
7389
6939
Sóc Trăng - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7420
9060
4740
3291
22
2474
8724
0475
3905
2416
7096
8867
3147
9027
358
3488
6518
4939

Xem KQXS Miền Nam

24/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

24-11

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K4K4T11T11K4
100N
60
84
48
200N
788
140
148
400N
4433
3908
3514
4985
6219
6652
5756
9926
7953
1TR
1760
8338
5696
3TR
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
87049
71777
89158
68894
51326
69551
65809
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
10TR
72299
72862
07117
01336
27618
95146
15TR
82488
29307
96406
30TR
55861
20963
44168
2 TỶ
665654
871454
293382
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 24-11-2021

Đồng Nai
0 08
1 14
2
3 3330333833
4 4047
5 54
6 606261
7 79
8 88
9 99
Cần Thơ
0 0907
1 1917
2 26
3 3836
4 4049
5 52585154
6 63
7 77
8 8485
9 94
Sóc Trăng
0 0606
1 1218
2 2621
3 38
4 4846
5 5653
6 6168
7
8 8182
9 96

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 24-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 24-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
1760
0040
0130
5861
2862
4433
3833
0833
3514
5654
4947
788
3908
6438
2488
6379
2299
Cần Thơ - 24-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
140
9551
6652
0963
84
8894
1454
4985
1326
1336
1777
7117
9307
8338
9158
6219
7049
5809
Sóc Trăng - 24-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9921
6481
1361
3212
3382
7953
5756
9926
5696
3806
5146
6406
48
148
4238
2848
7618
4168

Xem KQXS Miền Nam

17/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

17-11

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K3K3T11T11K3
100N
05
77
67
200N
676
505
017
400N
1296
5057
8895
9868
2321
1861
5282
3664
4471
1TR
6713
0585
7534
3TR
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
25365
31597
63201
05753
49565
48559
30007
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
10TR
02498
15680
09342
57726
56767
94660
15TR
55000
65416
21939
30TR
47830
90899
01285
2 TỶ
579734
730625
815027
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 17-11-2021

Đồng Nai
0 050300
1 13
2 28
3 383034
4 45
5 57
6
7 7671
8 8280
9 96959098
Cần Thơ
0 050107
1 16
2 212625
3
4 42
5 5359
6 68616565
7 77
8 85
9 9799
Sóc Trăng
0
1 17
2 282727
3 343639
4
5 54
6 676460
7 7179
8 828885
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 17-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 17-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3390
5680
5000
7830
6871
3182
6713
3303
9734
05
8895
6245
676
1296
5057
2028
8638
2498
Cần Thơ - 17-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2321
1861
3201
9342
5753
505
0585
5365
9565
0625
7726
5416
77
1597
0007
9868
8559
0899
Sóc Trăng - 17-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4660
4471
5282
3664
7534
3654
1285
0036
67
017
4127
0767
6767
5027
3988
1328
7079
1939

Xem KQXS Miền Nam

10/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

10-11

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K2K2T11T11K2
100N
50
73
57
200N
466
413
826
400N
1611
9390
3228
1639
5244
7183
4754
3698
7486
1TR
1272
3256
5749
3TR
20779
61557
07914
25100
88642
18336
69350
36944
13168
47433
29573
94249
96499
61460
01486
66789
36765
57224
25385
36863
06557
10TR
87200
43851
26073
36253
07681
50815
15TR
16454
80259
59408
30TR
45848
17600
59505
2 TỶ
334906
575418
508706
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 10-11-2021

Đồng Nai
0 000006
1 1114
2 28
3 36
4 4248
5 50575154
6 66
7 7279
8
9 90
Cần Thơ
0 00
1 1318
2
3 3933
4 444449
5 565359
6 6860
7 73
8 83
9 99
Sóc Trăng
0 080506
1 15
2 2624
3
4 49
5 5754
6 6563
7
8 86898581
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 10-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
9390
5100
9350
7200
1611
3851
1272
8642
7914
6454
466
8336
4906
1557
3228
5848
0779
Cần Thơ - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1460
7600
73
413
7183
7433
9573
6073
6253
5244
6944
3256
3168
5418
1639
4249
6499
0259
Sóc Trăng - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7681
6863
4754
7224
6765
5385
0815
9505
826
7486
1486
8706
57
6557
3698
9408
5749
6789

Xem KQXS Miền Nam

03/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

03-11

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K1K1T11T11K1
100N
18
99
87
200N
409
839
735
400N
1038
6487
5596
8315
9287
4174
0936
0874
5035
1TR
9590
9043
1274
3TR
07580
72643
81754
38289
80289
74051
01873
75152
82169
21164
08782
56598
02453
57075
55929
95936
14932
44317
47107
78810
24573
10TR
78181
84770
32962
72571
96967
34221
15TR
26862
71360
08322
30TR
28589
05681
85865
2 TỶ
141606
091750
783266
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 03-11-2021

Đồng Nai
0 0906
1 18
2
3 38
4 43
5 5451
6 62
7 7370
8 878089898189
9 9690
Cần Thơ
0
1 15
2
3 39
4 43
5 525350
6 69646260
7 747571
8 878281
9 9998
Sóc Trăng
0 07
1 1710
2 292122
3 35363632
4
5
6 676566
7 747473
8 87
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 03-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 03-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9590
7580
4770
4051
8181
6862
2643
1873
1754
5596
1606
6487
18
1038
409
8289
0289
8589
Cần Thơ - 03-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1360
1750
2571
5681
5152
8782
2962
9043
2453
4174
1164
8315
7075
9287
6598
99
839
2169
Sóc Trăng - 03-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8810
4221
4932
8322
4573
0874
1274
735
5035
5865
0936
5936
3266
87
4317
7107
6967
5929

Xem KQXS Miền Nam

27/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

27-10

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K4K4T10T10K4
100N
57
03
71
200N
640
782
905
400N
4517
6802
8866
6768
6263
2884
9408
3141
1255
1TR
0573
2143
2044
3TR
00114
46333
35890
08668
43044
11194
62787
17011
58498
21126
36054
78068
09033
84625
26141
83001
86978
54124
79017
25937
21700
10TR
62620
49237
15762
38461
12684
24800
15TR
92196
00736
33631
30TR
34359
88113
02251
2 TỶ
577299
531535
637269
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 27-10-2021

Đồng Nai
0 02
1 1714
2 20
3 3337
4 4044
5 5759
6 6668
7 73
8 87
9 90949699
Cần Thơ
0 03
1 1113
2 2625
3 333635
4 43
5 54
6 6863686261
7
8 8284
9 98
Sóc Trăng
0 05080100
1 17
2 24
3 3731
4 414441
5 5551
6 69
7 7178
8 84
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 27-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 27-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
640
5890
2620
6802
0573
6333
0114
3044
1194
8866
2196
57
4517
2787
9237
8668
4359
7299
Cần Thơ - 27-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7011
8461
782
5762
03
6263
2143
9033
8113
2884
6054
4625
1535
1126
0736
6768
8498
8068
Sóc Trăng - 27-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1700
4800
71
3141
6141
3001
3631
2251
2044
4124
2684
905
1255
9017
5937
9408
6978
7269

Xem KQXS Miền Nam

20/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

20-10

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDNXSCTXSST
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 20-10-2021

Đồng Nai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 20-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cần Thơ - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sóc Trăng - 20-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99  ( 9 ngày )
81  ( 8 ngày )
79  ( 8 ngày )
71  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
61  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
65  ( 5 ngày )
76  ( 4 ngày )
50  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
90  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 15 ngày )
74  ( 14 ngày )
33  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
99  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

24 ( 6 Ngày ) ( 9 lần )
16 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
70 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
47 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 0
22 Lần 0
1 9 Lần 0
19 Lần 0
2 22 Lần 0
17 Lần 0
3 15 Lần 0
20 Lần 0
4 24 Lần 0
17 Lần 0
5 18 Lần 0
13 Lần 0
6 16 Lần 0
15 Lần 0
7 21 Lần 0
23 Lần 0
8 17 Lần 0
18 Lần 0
9 23 Lần 0
Bóng rổ Tỉ số bóng đá Thể thao Cá độ thể thao Baccarat casino Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker Bóng rổ trực tiếp Game poker Baccarat Lô đề