Baccarat

Miền nam

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

29/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

29-11

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11E2K48T11K5
100N
04
22
61
200N
659
698
161
400N
6476
8649
8173
1563
3728
0629
9289
7433
0806
1TR
5946
5693
8975
3TR
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
10TR
19276
44959
89531
66536
39039
39436
15TR
72839
78284
58575
30TR
49719
66903
94374
2 TỶ
444597
985353
182824
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 29-11-2021

TP. HCM
0 04
1 19
2 26
3 3039
4 494641
5 5955
6 62
7 767376
8 84
9 9697
Đồng Tháp
0 0603
1
2 222829
3 34363136
4 44
5 53
6 6361
7 72
8 84
9 9893
Cà Mau
0 0604
1 1418
2 2324
3 333936
4 42
5
6 6164
7 7574
8 89
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 29-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0730
1841
8162
8173
04
5484
8555
6476
5946
0826
4996
9276
4597
659
8649
4959
2839
9719
Đồng Tháp - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0861
9531
22
4022
3272
1563
5693
6903
5353
1434
9944
8284
6136
9706
6536
698
3728
0629
Cà Mau - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61
161
5542
7433
3523
7314
8564
1904
4374
2824
8975
8695
8575
0806
9436
8618
9289
9039

Xem KQXS Miền Nam

22/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

22-11

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11D2K47T11K4
100N
31
60
54
200N
671
620
076
400N
5345
8131
4216
6347
7930
6247
8808
7693
7173
1TR
6507
0190
7306
3TR
35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154
85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401
24605
70022
35429
36019
14010
68523
96666
10TR
01090
73915
79554
05258
05092
27861
15TR
38942
68512
92907
30TR
70649
14419
95378
2 TỶ
257907
561716
015555
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 22-11-2021

TP. HCM
0 0702
1 161315
2 2220
3 31
4 454249
5 5854
6
7 71
8
9 90
Đồng Tháp
0 01
1 1210121916
2 20
3 30
4 474740
5 575458
6 60
7 77
8 88
9 90
Cà Mau
0 08060507
1 1910
2 222923
3
4
5 5455
6 6661
7 767378
8
9 9392

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 22-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 22-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3520
1090
31
671
8131
2531
5822
6202
8942
1813
7154
5345
3915
4216
6507
7907
2058
0649
Đồng Tháp - 22-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
620
7930
0190
5740
7610
8401
7312
8512
9554
1716
6347
6247
5377
6857
1788
5258
4419
Cà Mau - 22-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4010
7861
0022
5092
7693
7173
8523
54
4605
5555
076
7306
6666
2907
8808
5378
5429
6019

Xem KQXS Miền Nam

15/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

15-11

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11C2K46T11K3
100N
47
89
51
200N
305
136
184
400N
1836
2102
4678
7174
3865
2487
6312
8252
2233
1TR
5474
7146
0352
3TR
65498
37471
33219
37596
46997
19924
06193
63637
55045
76033
63744
66502
12663
28403
06031
12924
38823
93536
85494
81170
85273
10TR
56077
79677
40975
18376
69449
03625
15TR
48239
02260
98053
30TR
50578
20013
73368
2 TỶ
670566
833129
819667
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 15-11-2021

TP. HCM
0 0502
1 19
2 24
3 3639
4 47
5
6 66
7 7874717777
8
9 98969793
Đồng Tháp
0 0203
1 13
2 29
3 363733
4 464544
5
6 656360
7 747576
8 8987
9
Cà Mau
0
1 12
2 242325
3 333136
4 49
5 51525253
6 6867
7 7073
8 84
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 15-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 15-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7471
2102
6193
5474
9924
305
1836
7596
0566
47
6997
6077
9677
4678
5498
0578
3219
8239
Đồng Tháp - 15-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2260
6502
6033
2663
8403
0013
7174
3744
3865
5045
0975
136
7146
8376
2487
3637
89
3129
Cà Mau - 15-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1170
51
6031
6312
8252
0352
2233
8823
5273
8053
184
2924
5494
3625
3536
9667
3368
9449

Xem KQXS Miền Nam

08/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

08-11

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11B2K45T11K2
100N
14
94
47
200N
007
402
306
400N
3982
6370
0845
8771
7283
2941
0033
5483
4835
1TR
2752
0815
4221
3TR
79516
36633
48198
44798
32188
60616
36197
73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546
92155
92220
32651
32011
82771
95097
91212
10TR
13153
06275
15201
19463
49226
39418
15TR
84508
50885
84470
30TR
80659
93424
01038
2 TỶ
926633
702919
783453
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 08-11-2021

TP. HCM
0 0708
1 141616
2
3 3333
4 45
5 525359
6
7 7075
8 8288
9 989897
Đồng Tháp
0 0201
1 1519
2 2324
3 33
4 4146
5 58
6 63
7 71797774
8 8385
9 94
Cà Mau
0 06
1 111218
2 212026
3 333538
4 47
5 555153
6
7 7170
8 83
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 08-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6370
3982
2752
6633
3153
6633
14
0845
6275
9516
0616
007
6197
8198
4798
2188
4508
0659
Đồng Tháp - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8771
2941
5201
402
7283
1323
5533
9463
94
4874
3424
0815
0885
4546
7777
3058
5979
2919
Cà Mau - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2220
4470
4221
2651
2011
2771
1212
0033
5483
3453
4835
2155
306
9226
47
5097
9418
1038

Xem KQXS Miền Nam

01/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

01-11

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11A2K44T11K1
100N
44
33
97
200N
094
152
050
400N
3089
6264
4319
6747
7806
9233
8217
7587
2056
1TR
2310
0590
8352
3TR
37331
38383
40315
68793
63933
91113
65368
89693
80811
60208
18193
20420
64599
64706
22222
00301
16952
34087
72999
63155
13979
10TR
25634
68196
77127
77832
86143
71930
15TR
03904
00689
58549
30TR
38235
17488
93514
2 TỶ
780388
144424
323707
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 01-11-2021

TP. HCM
0 04
1 19101513
2
3 31333435
4 44
5
6 6468
7
8 898388
9 949396
Đồng Tháp
0 060806
1 11
2 202724
3 3332
4 47
5 52
6
7
8 8988
9 90939399
Cà Mau
0 0107
1 1714
2 22
3 30
4 4349
5 50565255
6
7 79
8 8787
9 9799

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 01-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 01-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2310
7331
8383
8793
3933
1113
44
094
6264
5634
3904
0315
8235
8196
5368
0388
3089
4319
Đồng Tháp - 01-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0590
0420
0811
152
7832
33
9233
9693
8193
4424
7806
4706
6747
7127
0208
7488
4599
0689
Cà Mau - 01-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
050
1930
0301
8352
2222
6952
6143
3514
3155
2056
97
8217
7587
4087
3707
2999
3979
8549

Xem KQXS Miền Nam

25/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

25-10

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10E2K43T10K4
100N
24
29
26
200N
944
681
940
400N
8341
2674
5213
2576
5318
7461
6994
8203
0295
1TR
9458
6365
3760
3TR
92697
86408
62150
30375
26362
60858
27087
00296
76516
88284
15840
41379
18575
27372
65346
30310
59959
87755
05999
87970
98939
10TR
86278
79964
18432
68841
46842
90427
15TR
06107
44217
03275
30TR
47712
21553
62052
2 TỶ
911182
486571
412466
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 25-10-2021

TP. HCM
0 0807
1 1312
2 24
3
4 4441
5 5850
6 6264
7 747578
8 8782
9 97
Đồng Tháp
0
1 181617
2 29
3 32
4 4041
5 53
6 6165
7 7679757271
8 8184
9 96
Cà Mau
0 03
1 10
2 2627
3 39
4 404642
5 595552
6 6066
7 7075
8
9 949599

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 25-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2150
8341
6362
7712
1182
5213
24
944
2674
9964
0375
2697
7087
6107
9458
6408
0858
6278
Đồng Tháp - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5840
681
7461
8841
6571
7372
8432
1553
8284
6365
8575
2576
0296
6516
4217
5318
29
1379
Cà Mau - 25-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
940
3760
0310
7970
6842
2052
8203
6994
0295
7755
3275
26
5346
2466
0427
9959
5999
8939

Xem KQXS Miền Nam

18/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • englishelectricrecords.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

18-10

TP. HCMĐồng ThápCà Mau
XSHCMXSDTXSCM
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 18-10-2021

TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Tháp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cà Mau
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 18-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 18-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đồng Tháp - 18-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cà Mau - 18-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99  ( 9 ngày )
81  ( 8 ngày )
79  ( 8 ngày )
71  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
61  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
65  ( 5 ngày )
76  ( 4 ngày )
50  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
90  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 15 ngày )
74  ( 14 ngày )
33  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
99  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

24 ( 6 Ngày ) ( 9 lần )
16 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
70 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
47 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 0
22 Lần 0
1 9 Lần 0
19 Lần 0
2 22 Lần 0
17 Lần 0
3 15 Lần 0
20 Lần 0
4 24 Lần 0
17 Lần 0
5 18 Lần 0
13 Lần 0
6 16 Lần 0
15 Lần 0
7 21 Lần 0
23 Lần 0
8 17 Lần 0
18 Lần 0
9 23 Lần 0
Bóng rổ Tỉ số bóng đá Thể thao Cá độ thể thao Baccarat casino Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker Bóng rổ trực tiếp Game poker Baccarat Lô đề